+420 602 266 736
+420 257 912 738
CZ | EN

Číslicová indikace ADP 1U


Číslicová indikace ADP 1U je elektronický přístroj určený pro zpracování dat z rotačních inkrementálních snímačů s výstupním signálem LB /RS 422/ nebo TTL a jejich zobrazování na číslicovém displeji LED.

Číslicová indikace ADP 1U umožňuje připojení jednoho rotačního inkrementálního snímače, kdy na číslicovém displeji se zobrazuje úhel natočení tohoto snímače.

Číslicová indikace ADP 1U se vyrábí a dodává v provedení stolním nebo pro zástavbu do panelu. v obou případech se jedná o kompaktní, krytý přístroj. na předním panelu je umístěn číslicový displej s osmi sedmisegmentovými diodami LED v provedení superrudá (výška číslic14 mm) a ovládací klávesnice se šesti tlačítky. Zadní panel je osazen konektory pro připojení inkrementálních snímačů, sériového kanálu RS232 a dvouhodnotových vstupů a výstupů
 

Pevně definované a volitelné funkce

 • počáteční nastavení
 • nastavení referenční značky
 • změna směru čítání
 • hlídání vstupní frekvence snímače
 • vypínání s pamětí polohy
 • přepínání mezi absolutním a přírůstkovým zobrazováním
 • nulování
 • předvolba hodnot
 • zmrazení údaje na displeji
 • půlení intervalu
 • zobrazování úhlů
 • vysílání dat na RS 232
 • připojení dotykové sondy
 • galvanicky oddělené vstupy a výstupy
 • korekce úhlů
   

Technické údaje

 

Doplňující informace