+420 602 266 736
+420 257 912 738
CZ | EN

Jednotka IEPC PCI

Jednotka IEPC PCI je určena pro vyhodnocování dat z lineárních a rotačních inkrementálních snímačů. Vychází z řady průmyslových periferních zařízení pro počítače PC, konstrukčně je řešena k zasunutí do slotu PCI počítačů, kompatibilních s IBM PC. pro starší operační systémy /DOS, WIN95, WIN98/ se adresuje přímo – adresa je nastavitelná přepínači. pro novější systémy /WINNT, WIN2000, WINXP, WIN 7/ podporuje standard plug & play.

Jednotka IEPC PCI obsahuje obvody ke snímání signálů ze tří inkrementálních snímačů s výstupy TTL nebo proudovou linkou 20 mA (RS 422). po připojení inkrementálních snímačů se čítače nastavují do kvadra-turního módu. Čítací vstupy jsou doplněny obvody pro vyhodnocení fázové chyby inkrementálních snímačů. pro jiné aplikace lze čítače programově nastavit do módu čítání – nahoru/dolů (up/down counter), nebo do módu interního čítače, ve kterém je jeho obsah zvyšován s kmitočtem PCI sběrnice/32 (např. při kmitočtu PCI sběrnice 33 MHz se čítá s frekvencí cca 1,03 MHz). Jednotka IEPC PCI je dále vybavena 8-mi reléovými výstupy a 8-mi galvanicky oddělenými vstupy, které umožňují realizovat různé měřicí funkce (podmínění referenčního signálu externím spínačem, připojení dotykové sondy apod.) nebo vstupy lze používat jako uživatelské.

Standardně dodávané programové vybavení zpřístupňuje základní funkce jednotky IEPC PCI. Uložené hodnoty v datovém souboru je možno prohlížet, či tisknout s navolenou hlavičkou. Uložený soubor hodnot lze dále zpracovávat zákaznickými obslužnými programy. Takové programy nejsou součástí dodávky.

 

Technické údaje

 

Doplňující informace