+420 602 266 736
+420 257 912 738
CZ | EN

Číslicová indikace ADL 2, ADL 3


Číslicové indikace ADL 2, ADL 3 jsou elektronické přístroje určené pro zpracování dat z inkrementálních snímačů a jejich zobrazování na číslicovém displeji LED, doplněné komunikačním alfanumerickým displejem LCD. Inkrementální snímače mohou být buď s pravidelnými a nebo kódovanými referenčními značkami.

Číslicová indikace ADL 2 umožňuje zpracování a zobrazování dvou souřadnic s inkrementálními snímači, číslicová indikace ADL 3 umožňuje zpracování a zobrazování tří souřadnic s inkrementálními snímači. Verze ADL 2 součtová, resp. ADL 3 součtová, zpracovává data ze tří resp. čtyř inkrementálních snímačů, kdy na jednom číslicovém displeji se zobrazuje matematické sloučení dvou inkrementálních snímačů (součet, rozdíl).

Číslicové indikace ADL 2, ADL 3 se vyrábí a dodávají v provedení stolním nebo pro zástavbu do panelu. v obou případech se jedná o dva hliníkové odlitky, které tvoří kompaktní, krytý přístroj. na předním panelu jsou umístěny číslicové displeje s osmi sedmisegmentovými diodami LED v provedení superrudá (výška číslic14 mm), komunikační dvouřádkový, prosvětlený displej LCD s 32ti znaky a ovládací klávesnice s 20ti tlačítky. Zadní panel je osazen konektory pro připojení inkrementálních snímačů, sériového kanálu RS232 a dvouhodinoto-vých vstupů a výstupů.

 

Pevně definované a volitelné funkce

 • přednastavení hodnot
 • nastavení referenčního bodu
 • podmínění aktivity referenčního bodu ext. signálem
 • nulování hodnot
 • přepínání mezi absolutním a přírůstkovém zobrazování
 • změna směru čítání
 • přepínání poloměr / průměr
 • přepínání inch/mm
 • připojení dotykové sondy
 • zobrazení úhlového natočení /včetně nelineární korekce/
 • výpočet bodů na roztečné kružnici
 • výpočet parametrů kružnice
 • výpočet parametrů dvou přímek
 • posunutí počátku
 • lineární a nelineární korekce
 • formát výstupních dat pro tisk
 • vysílání dat na RS 232

 

Technické údaje

 

Doplňující informace