+420 602 266 736
+420 257 912 738
CZ | EN

Číslicové indikace, periferie pro PC

Číslicové indikace

Jsou elektronické přístroje určené pro zpracování dat z inkrementálních snímačů s výstupním signálem LB /RS 422/ nebo TTL a jejich zobrazování na číslicovém displeji LED. Inkrementální snímače mohou být buď s pravidelnými a nebo kódovanými referenčními značkami.

Umožňují připojení jednoho a více inkrementálních snímačů. Některé verze číslicových indikací zpracovávají data ze dvou inkrementálních snímačů, kdy na číslicovém displeji se zobrazuje jejich matematické sloučení (součet, rozdíl).

Vyrábí se a dodávají v provedení stolním nebo pro zástavbu do panelu. v obou případech se jedná o kompaktní, krytý přístroj. na předním panelu je umístěn číslicový displej s osmi sedmisegmentovými diodami LED v provedení superrudá (výška číslic 14 mm) a ovládací klávesnice s tlačítky.

Číslicové indikace typu ADL mají navíc komunikační LCD displej, který usnadní práci při obsluze těchto přístrojů. Zadní panel je osazen konektory pro připojení inkrementálních snímačů, sériového kanálu RS 232, kanálu CENTRONICS a dvouhodnotových vstupů a výstupů.

Mají pevně definované i volitelné funkce.

Periferie pro PC

Jsou určeny pro čtení a zpracování údajů z inkrementálních snímačů. Konstrukčně jsou řešeny buď k zasunutí do slotu PCI /IEPC PCI/ nebo jsou připojeny přes rozhraní USB /IEPC USB_ED/. Do čítacích vstupů jednotky je možno připojit tři inkrementální snímače v lineárním nebo rotačním provedení s výstupy TTL nebo proudová linka 20mA ( RS422 ). při připojení inkrementálních snímačů se čítače nastavují do kvadraturního módu. Čítací vstupy jsou doplněny obvody pro vyhodnocení fázové chyby snímače.

Jsou vybaveny reléovými výstupy a galvanicky oddělenými vstupy, které umožňují realizovat různé měřicí funkce (podmínění referenčního signálu externím spínačem, připojení dotykové sondy apod.) nebo vstupy lze používat jako uživatelské.

Mají standardně dodávané programové vybavení, které zpřístupňuje základní funkce jednotek IEPC PCI a IEPC USB_ED. Uložené hodnoty v datovém souboru je možno prohlížet, či tisknout s navolenou hlavičkou. Uložený soubor hodnot lze dále zpracovávat zákaznickými obslužnými programy. Takové programy nejsou součástí dodávky.