+420 602 266 736
+420 257 912 738
CZ | EN

Měřicí sondy SM xx / SMK xx

Jsou lineární optoelektronické inkrementální přístroje, určené pro přesná odměřování v malém rozsahu odměřovacích délek /L/ od 12 mm do 50 mm (10 až 100mm).

Využití měřicích sond je velmi všestranné, v metrologii, robotice, laboratorní technice, lékařství, přesném strojírenství, pro průběžné měření tloušťky materiálu i jako přesný koncový spínač.

Měřicí sondy převádí informace o lineárních změnách polohy na elektrické pulsy. Počet těchto pulsů odpovídá velikosti změny polohy, jejich frekvence rychlosti pohybu.

Měřicí sondu SM xx / SMK xx tvoří základní těleso s lineárním kuličkovým ložiskem (s kluzným vedením), vratná pružina, skleněný rastrový pár, osvětlovací systém s diodou LED a vyhodnocovací elektronika. Upínání sondy SM xx je řešeno podle normy pro úchylkoměry. Sondy SMK xx mají navíc možnost upnutí za bok tělesa pomocí dvou otvorů v něm. Vratná pružina umožňuje libovolnou polohu s definovaným přítlakem zvoleného měřicího dotyku.

Výstupní signály

                     SM xx / SMK xx                                         SM xx