+420 602 266 736
+420 257 912 738
CZ | EN

Lineární snímače SL xx

Jsou optoelektronické inkrementální přístroje, určené pro přesné odměřování ve velkém rozsahu odměřovacích délek /L/ od 50 mm do 29 500 mm. Lineární snímače převádí informace o lineárních změnách polohy na elektrické pulsy. Počet těchto pulsů odpovídá změně polohy, jejich frekvence rychlosti pohybu.

Lineární snímače jsou složeny ze dvou částí, které se vůči sobě lineárně pohybují. Jednou částí je Al profil uvnitř s nalepeným skleněným pravítkem nebo je v AL profilu protažený nepřerušovaný kovový pásek. Druhou částí je snímací hlava s osvětlovacím systémem s diodou LED, vyhodnocovací elektronikou a kabelem. Vnitřní části lineárních snímačů jsou zakryté pružnými chlopněmi. Součástí lineárních jsou podpory pro každý spoj a podpory Al profilu na každých cca. 600 mm odměřované délky.

Transparentní systém odměřování využívá skleněné pravítko s ryskami (5, 25 a 50 rysek / 1 mm) a volitelnými referenčními značkami po 50 mm, nebo s referenčními značkami kódovanými. Kódované referenční značky na skleněném pravítku s 5 ryskami /1 mm jsou vždy tak, že sudé referenční značky jsou v kroku 80 mm a liché referenční značky v kroku 80,02 mm. Kódované referenční značky na skleněném pravítku s 25 ryskami /1 mm jsou vždy tak, že sudé referenční značky jsou v kroku 20 mm a liché referenční značky v kroku 20,04 mm. Kódované referenční značky na skleněném pravítku s 50 ryskami /1 mm jsou vždy tak, že sudé referenční značky jsou v kroku 20 mm a liché referenční značky v kroku 20,02 mm.

Reflexní systém odměřování využívá nepřerušovaný kovový pásek s 25 ryskami / 1 mm s volitelnými referenčními značkami po 50 mm, nebo s referenčními značkami kódovanými tak, že sudé referenční značky jsou v kroku 80 mm a liché referenční značky v kroku 80,04 mm.

Výstupní signály