+420 602 266 736
+420 257 912 738
CZ | EN

Rotační snímače SR xxxx

Jsou optoelektronické inkrementální přístroje, určené pro převod rotačního pohybu na elektrické pulsy. Počet těchto pulsů je přímo úměrný úhlu natočení, jejich frekvence rychlosti otáček. Rotační snímače tvoří základní těleso z hliníkové slitiny v němž je uložen systém odečítání, skleněný rastrový pár, osvětlovací systém s diodou LED a vyhodnocovací elektronika. Transparentní systém odečítání využívá skleněný kotouč s ryskami a jednou referenční značkou na otáčku. Rotační pohyb nerezového hřídele umožňují oboustranně krytovaná, předepnutá ložiska. Celý rotační snímač je zakryt zatěsněným krytem s výstupním konektorem resp. vývodkou s kabelem v osové či boční poloze.

Náhrady rotačních snímačů SRN 1xx

Jsou optoelektronické inkrementální snímače mechanicky i elektricky plně kompatibilní se staršími výrobky řady IRC 102, 110, 111, 120, 121, 122 a 125. Vyhodnocovací elektronika těchto rotačních snímačů je moderní a s osvětlovací diodou LED.

Výstupní signály /otáčení doprava při pohledu na hřídel/