+420 602 266 736
+420 257 912 738
CZ | EN

Číslicová indikace ADP 1

 

Číslicová indikace ADP 1 je elektronický přístroj určený pro zpracování dat z inkrementálních snímačů s výstupním signálem LB /RS 422/ nebo TTL a jejich zobrazování na číslicovém displeji LED. Inkrementální snímače mohou být buď s pravidelnými a nebo kódovanými referenčními značkami.

Číslicová indikace ADP 1 umožňuje připojení jednoho inkrementálního snímače, číslicová indikace ADP 1 součtová zpracovává data ze dvou inkrementálních snímačů, kdy na číslicovém displeji se zobrazuje jejich matematické sloučení (součet, rozdíl).

Číslicová indikace ADP 1 se vyrábí a dodává v provedení stolním nebo pro zástavbu do panelu. v obou případech se jedná o kompaktní, krytý přístroj. na předním panelu je umístěn číslicový displej s osmi sedmisegmentovými diodami LED v provedení superrudá (výška číslic14 mm) a ovládací klávesnice se šesti tlačítky. Zadní panel je osazen konektory pro připojení inkrementálních snímačů, sériového kanálu RS232 a dvouhodnotových vstupů a výstupů

 

Pevně definované a volitelné funkce

 • počáteční nastavení
 • nastavení referenční značky
 • změna směru čítání
 • hlídání vstupní frekvence snímačů
 • vypínání s pamětí polohy
 • přepínání mezi absolutním a přírůstkovým zobrazováním
 • nulování
 • předvolba hodnot
 • přepínání poloměr / průměr
 • zmrazení údaje na displeji
 • půlení intervalu
 • zobrazování úhlů
 • přepínání palec/mm
 • vysílání dat na RS 232
 • připojení dotykové sondy
 • galvanicky oddělené vstupy a výstupy

 

Technické údaje

 

Doplňující informace