+420 602 266 736
+420 257 912 738
CZ | EN

Jednotka IEPC USB_ED


Jednotka IEPC USB_ED je určena pro vyhodnocování dat z lineárních a rotačních inkrementálních snímačů. Vychází z řady průmyslových periferních zařízení pro počítače PC, konstrukčně je řešena pro rozhraní USB. Jednotka IEPC USB_ED obsahuje obvody ke snímání signálů ze tří inkrementálních snímačů s výstupy TTL nebo proudovou linkou 20 mA (RS 422). Jednotka IEPC USB_ED je dále vybavena 6-ti digitálními vstupy s úrovněmi TTL, 4-mi digitálními výstupy s úrovněmi TTL a jedním analogovým výstupem nastavitelným v rozsahu 0 – 4V ( rozlišení D/A převodníku je 12 bitů ) – analogový výstup je volitelné příslušenství (jednotka není převodníkem osazována standardně).

Přístroj musí být napájen stabilizovaným napětím 5V +-5%. Standardně dodávané programové vybavení zpřístupňuje základní funkce Jednotka IEPC USB_ED umožňuje současné snímání a zobrazení údajů ze tří snímačů a šesti vstupních bitů. Snímané hodnoty lze ručně přednastavit, lze aktivovat režim čtení referenční značky, zaznamenávat okamžité hodnoty údajů ze snímačů a vstupů a ukládat je do souboru, hlídat nastavené meze hodnot. Zobrazované údaje je možné na obrazovce „zmrazit“.

Dodávané programové vybavení je určeno pro systémy s WINXP a vyšší. Uložený soubor hodnot lze dále zpracovávat zákaznickými obslužnými programy. Takové programy nejsou součástí dodávky.

 

Technické údaje

 

Doplňující informace